Jaunumi

 

SIA ''Viola-STILS’’  09.07.2021 noslēdza ar LIAA līgumu  
Nr. SKV-L-2021/183 par atbalsta saņemšanu
pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros,  
 ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

 

//============== Google analytics =========